بید جنریتور

از این به بعد شما میتوانید با این سرویس برای مشتریان خود به راحتی و با کیفیت بهتر پروپوزال تهیه کنید


1
مقدمه پروپزال
ایجاد rapport و نقطه مشترک

نام سوژه :

انتخاب متن:

متن Rapport


2
نیازمندی های مشتری
در این قسمت باید به موارد درخواستی کارفرما اشاره کنید

حوزه فعالیت:

انتخاب متن :

متن


3
معرفی خود
در این قسمت توضیح دهید به چه علت برای این کار مناسب هستید؟

انتخاب متن:

متن


4
معرفی نمونه کار
در این قسمت بخشی از نمونه کار خود را که با پروژه کافرما یکسان است معرفی می کنید.

انتخاب متن:

متن


5
درخواست مکالمه یا پاسخ به سوال
از مشتری بخواهید به سوال کوتاه شما پاسخ دهد یا با شما مکالمه ای داشته باشد

انتخاب متن:

متن